👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Short Story

Skapad 2020-02-18 15:04 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9
Short story - hur du blir ett litterärt geni (nästan) !

Innehåll

Syfte
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med ett short story -projekt (novellskrivning). Tanken är att du ska få möjlighet att utveckla ditt skrivande men också lära dig mer om tekniker för att fånga intresse, bygga upp en spännande historia. 

Undervisning

Vi kommer titta närmre på noveller och deras struktur.  Du kommer få läsa/lyssna till noveller och lära dig mer om deras beståndsdelar. Vi kommer att gå igenom modeller och tekniker för att själv skriva en short story. Du kommer att få analysera novellens delar i grupp och i klassen samt öva dessa tekniker genom att göra små skrivövningar i grupp/ individuellt. I slutet av arbetsområdet kommer du själv att få skriva en novell där du visar att du kan använda de metoder du har lärt dig. 

Begrepp 
setting - miljö
characters - karaktärer
plot -handling
conflict  - problem
theme - tema
message - budskap
(Se även material i TEAMS)

Matriser

Skriftlig produktion

E
C
A
Struktur och innehåll
Texten har ett försök att följa instruktioner och göra styckeindelning
Texten är indelad i stycken och följer instruktioner
Korrekt styckeindelning och följer instruktioner
Alla delar i texten är kortfattat beskrivna
Texten beskriver vissa delar mer utförligt
Viktig information beskrivs mer utförligt
Till någon mån anpassad till syfte, mottagare och situation
Viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Skrivregler (punkt, stavning och grammatik)
Stor bokstav och punkter utsatta men ibland på fel ställe
Stor bokstav när det ska vara det, punkter ofta utsatta på rätt ställe
Punkt, komma, citattecken finns nästan alltid utsatta på rätt ställe.
Vanliga ord är oftast rättstavade
Vanliga ord är rättstavade
Så gott som alla ord är rättstavade
Har koll på de grammatiska grunderna
Har koll på grammatiska regler (oregelbundna verb, adjektiv m.m) och skriver oftast rätt
Har koll på grammatiska regler (oregelbundna verb, adjektiv m.m) och skriver nästan alltid rätt
Språk (ordval, variation, flyt)
Enkelt och begripligt. Få ämnesspecifika ord och något sambandsord
Ganska tydligt med visst flyt. Flera ämnesspecifika ord och några olika sambandsord
Tydligt med flyt. Ämnesspecifika ord så ofta som möjligt och flera olika sambandsord
Meningar har ofta rätt ordföljd
Meningar varieras genom att de tex börjar på olika sätt, använder synonymer (relativt varierande)
Meningar har rätt ordföljd och är varierande
Ganska sammanhängande
Ganska sammanhängande
Sammanhängande