Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök åk4

Skapad 2020-02-19 09:26 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi
Under detta moment kommer vi laborera med olika kemiska ämnen och undersöka hur de reagerar när de blandas med andra kemikalier.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisning i kemi ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Eleverna kommer även att få möjlighet att öva på att göra systematiska undersökningar och använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Undervisning: 

Eleverna kommer arbeta med att planera, utföra och utvärdera laborationer och undersökningar. Dessa laborationer kommer eleverna sammanställa i en enkel dokumentation och därefter tolka sina resultat samt utifrån dem resonera sig fram till enkla slutsatser.

Lärandemål:

När vi avslutat arbetsområdet ska eleven ha utvecklat sin förmåga att planera, utföra, dokumentera samt utvärdera systematiska undersökningar inom kemi. 

Bedömning:

Underlag för bedömning är arbetet under lektioner samt dokumentation, utvärdering samt slutsatser av laborationer och systematiska undersökningar.

Matriser

Ke
Matris - NTA - Kemiförsök

Godtagbara kunskaper/E-nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Utveckla
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Kemiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Kemiska samband & hållbar utveckling
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: