Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

värdegrunden konstnärerna VT 20

Skapad 2020-02-19 09:35 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Hur vi kommer arbeta med värdegrunden 2020 på konstnärerna.

Innehåll

Planering Vt 2020

Mål (Lpfö)

 

 • "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 •  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

 •  Hur får vi barnen att ta hänsyn till sina kompisar och ge barnen en förståelse för att det är viktigt att ta hand om sin hälsa?

Kriterier för strävansmålet 

 •  Vi ska sträva efter att barnen utvecklar hänsyn till varandra 

 • Vi ska sträva efter att barnen får en förståelse för vikten av att hand om sin hälsa

 

Nuläge : 

 Vi ser att barnen har svårt att dela med sig och vänta på sin tur.  Barnen har även börjat visa intresse för varandras känslor, att när en kompis är ledsen tröstar vi kompisen och frågar vad som har hänt. Vi kommer stöttar barnen i hanteringen av känslorna, att vi samtalar kring olika känslor och använder TAKK. Flertalet har ett stort rörelsebehov vilket vi ser när barnen ofta springer runt på avdelningen. Det händer då att de trillar eller krockar med något eller någon och därmed skadar sig.

 
Metoder för att nå målet:

 • Vi kommer att erbjuda barnen planerade och spontana rörelsestunder
 • Träna barnen på att vänta på sin tur och att dela med sig
 • Dela upp gruppen i 2-3 mindre grupper
 • Ha samlingar med hela gruppen för gemenskap och träna på att vänta på sin tur.
 • Använda oss av digitala verktyg som tex Ugglo, Youtube och Ur. Som stöd för att samtala kring hälsa. 
 • Samtala kring att vara en bra kompis 
 • Hålla en kompis i handen när vi går till restaurangen 
 • Använda TAKK och bildstöd 
 • Samtalar kring olika känslor 
 • Samtala kring hur vi kan hjälpa kompisarna. 

 

 

 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation - Vi kommer erbjuda barnen variation i undervisning kring värdegrunden och hälsa. 

Inramning - Vi kommer ha upprepande undervisningstillfällen och samt ha spontana undervisningstillfällen så barnen känner igen det vi undervisar kring. 
Mönster görs synliga - Tydliga rutiner och mönster för barnen, för att skapa en trygghet. Inom värdegrunden kommer vi samtala mycket kring hur vi kan visa hänsyn till varandra och inom rörelse och hälsa kommer vi ha rörelse så mycket vi bara kan, samtidigt som vi samtalar kring goda matvanor. 

Samordning av perspektiv - Barnen kommer delas in i mindre grupper för att alla barnen ska få chansen att samtala och delta i våra undervisningar. Genom att utgå från barns perspektiv kommer vi få en tillgång till deras perspektiv och därav kan vi hjälpa och stötta barnen och ge dem en större förståelse för något. 

Från lokalt till expansivt språk - Vi kommer utmana barnen att använda TAKK, för de barn som inte kan prata och göra sig förstådda ska kunna använda TAKK för att förmedla sina tankar. 

Barn behöver stöttas och utmanas - Vi kommer att utveckla värdegrunden efterhand och samt tillföra nya material efter barnens intresse. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: