Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Familj, skola och vänner åk 4

Skapad 2020-02-19 09:53 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vi kommer lära oss mer om olika familjekonstellationer, hur skolan fungerar i Sverige, var man ska vända sig om något känns jobbigt i skolan och i hemmet samt om att vara sig själv och hur vi kan motverka mobbning.

Innehåll

Familj och vänner; hur vi kan leva tillsammans på olika sätt, hur barn kan få hjälp om familjen har problem, hur vi kan dela på arbetsuppgifterna hemma, hur vi kan visa att alla är lika mycket värda.

Skolan; varför man går i skolan, vem som bestämmer i skolan, var man kan få hjälp om man får problem i skolan.

Du har rätt att vara dig själv; vad som kan kallas mobbning, hur det känns att vara mobbad, vad man kan göra för att motverka mobbning, fördomar och rasism.

 

Såhär kommer vi att arbeta:

- läsa i samhällsboken PULS och samtala om det vi läser.

- svara på instuderingsfrågor som är kopplade till bokens innehåll (PULS). 

- diskutera olika dilemman/situationer som är elevnära.

- se filmer kopplade till ämnesområdet. 

- göra fyrahörnövningar och värderingsövningar.

- mindre grupparbete där ni kommer få skapa/hitta på en familj.

 

Så här kommer du att bedömas:

genom ditt deltagande i samtal och diskussioner. 

- genom ditt engagemang och samarbete i grupparbetet. 

- genom dina svar och resonemang i helklass, instuderingsfrågor och socrative. 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
    Sh  E 6
  • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
    Sh  E 6
  • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
    Sh  E 6

Matriser

Sh
Familj, skola och vänner

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Begreppsanvändning
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Påverka beslut (ej genomfört)
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Sh
Samhällskunskap Demokrati

Rubrik 1

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: