👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati 2021

Skapad 2020-02-19 13:30 i Förskolan Ekeby Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Empati

Förmågan att förstå andra personers känslor och sätta sig in i hur andra känner.

 

Kommunen har tagit fram ett jämställdhetsdokument som vi i förskolorna ska arbeta med i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker.

.

Avdelningens mål:


Vi vill att barnen ska få förståelse för att vi alla påverkas av hur vi blir bemötta och behandlade, att det är viktigt att se, höra och göra så att alla mår bra.

Vi vill att barnen utvecklar sin medkänsla och inlevelse i andra människors känslor och situation och även andra varelser i vår närhet.

Aktivitet: 

Genom att använda sagor och berättelser som tar upp situationer där empati uppstår mellan individer, så gör vi det konkret för barnen hur det kan kännas.  "Polyglutt" är ett bra hjälpmedel när det gäller att hitta litteratur med innehåll kring empati. Vi har en hel del material på förskolan som tar upp känslor och empati som t ex Alfons vänskapslåda, liten och trygg, barnkonventionens böcker om Kanin och Igelkott. De olika åldersgrupperna får använda det material som passar bäst för dem. Vi pedagoger fångar upp och tar tillvara på tillfällen som uppstår i vardagen som handlar om känslor  och empati. 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med empati ska kontinuerligt finnas med i den pedagogiska verksamheten och dagligen synliggöras.

Vi kommer ha öppna diskussioner kring ämnet och prata om olika känslor i bl.a samlingar, vilan och planerade aktiviteter.

I den dagliga verksamheten kommer vi som pedagoger vara lyhörda och medvetet benämna både barnens och vuxnas känslor och diskutera kring det i olika situationer som kan uppstå.

Genom att lyfta arbetet med empati ger vi barnen redskap att förstå vad en känsla är, hur det känns att vara i en känsla och varför man har olika känslor. Även kunna berätta för andra hur man känner och varför man känner just så i den situationen.

 Resultat och analys!

Alla barn har känslor och det är viktigt att namnge dem. Vi har använt barnkonventionens böcker och Alfons vänskapslåda och det har givit bra samtal. Barnen kunde sätta sig in i figurernas känslor och förstå hur det kan kännas när man är i en speciell känsla. Det är dock svårare att hantera sina egna känslor i olika konflikter eller situationer. Det är en livslång process.

Det är bra att fokusera på känslor under en period och fördjupa sig i det. Djuren på djuris är ett bra material för de lite äldre barnen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18