Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering "Samarbeta"

Skapad 2020-02-19 14:17 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering för myran vt 20

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Samarbeta

Tidsperiod: Vt 20

Förskolans namn: Håstahöjden

Grupp: Myran

Barnens ålder: 1-3

År och datum: 20200219

 

Vilket innehåll ska behandlas?

 Samarbete och låta barnen få förståelse för andra personer i olika situationer.

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-

 

-förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livs­ frågor i vardagen

 

-förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

 Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-

-Vi kommer utifrån kompisböckerna prata med barnen vad är en bra kompis är och hur de kan samarbeta i olika situationer


 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi kommer läsa boken ”samarbeta”, vi kommer låta barnen samarbeta genom att ge barnen olika uppgifter tillexempel att måla/rita tillsammans, bygga duplo, låta barnen vara delaktiga i varandras påklädning av ytterkläder. Vi upplever att barnen behöver träna på att samarbeta utifrån olika situationer. Barnen blir delaktiga då de får möjlighet att sätta sig in i andras situationer. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-
Dokumentation i hallen, unikum


Planeringen upprättad av:

Therese Johanna Åsa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

 

 

 

 

 

 

Utvärdering:

Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?

Barnen har uppfattat vad det innebär att samarbeta och hjälpa varandra. Att förstå rättigheter, hantera konflikter och ta ansvar för gemensamma regler behöver barnen fortsätta att arbeta med. 

 

Beskriv barnens inflytande och delaktighet?

vi har tagit reda på vilka intressen barnen har och utifrån det planera aktiviteter utifrån vad vi sett för att stärka barnens förmåga att samarbeta samt vara en bra kompis. 


Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?


På grund av rådande omständigheter har vi inte kunnat utföra vårt projekt så som vi önskat på grund av perioder med lite eller inga barn på avdelningen. Därför har vi inte heller nått de uppsatta målen vi Hade valt.

 

Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?

Samarbete mellan barnen är ett område vi vill fortsätta att arbeta med

Uppgifter

  • Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför?

  • Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: