Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA 3 VT-20 Hushagen

Skapad 2020-02-19 14:54 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Slutspurten! Här är planeringen över er sista sva-termin :)

Innehåll

Det här är arbetsordningen för vårterminen 2020:

1. Ni skriver klart era essäer som ni påbörjade med Tove och visar era förmågor att:

Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.

Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftligt språk.

Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.

Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftligt språk.

 

2. Ni läser om och diskuterar andraspråksinlärning och strategier för lärande och visar era förmågor att:

Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

 

3. Ni får läsa texter av vetenskaplig karaktär och förbereds för att skriva PM. Här får ni visa följande förmågor/kunskaper:

- Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk. 

- Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag (en avhandling + flera artiklar).

Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.

Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftligt språk.

- Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.

 

EXTRA: Ni får länktips och övningar för eget arbete för att utveckla erat skriftspråk mot ett mer formellt och akademiskt. Gör gärna dessa för att höja kvaliteten på dina texter. För dig som fått i uppgift att bearbeta språket i PM och/eller essä är detta särskilt viktigt eftersom vi snart inte har fler chanser att producera skriftlig text. Se uppgiften "Utveckla skriftspråket".

 

4. Ni skriver samt håller att argumenterande tal och får möjlighet att visa följande förmågor:

Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.

Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.

Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.

Uppgifter

  • Språkinlärning och inlärningsstrategier (seminariediskussion + skriftlig inlämning)

  • Slutversion Essä (den ni skrivit med Tove)

  • Reflektionsuppgift Språk & Makt

  • PM - Språk och makt

  • Utveckla skriftspråket!

  • Stilfigurer och talanalys: Stefan Löfvens tal till nationen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: