Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Ängen

Skapad 2020-02-19 16:07 i Testskola Stödinsatser Härryda
Tema kring växter och insekter i vår närmijö i år 1.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Det är vår och ute händer det grejer! Träden får knoppar och blad. Det börjar surra i luften och krypa i jorden. Men hur kommer det sig att hela naturen vaknar till liv igen och igen och igen? Var kommer de nya blommorna ifrån och var har alla fjärilar varit hela vintern? Nu är det dags att ge sig ut på ängen och spana blommor och insekter!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i de naturorienterade ämnena ska syfta till att du utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Du ska lära dig om olika insekter som lever på ängen samt dess livscykler. Du ska också få lära dig om olika blommor som växer på ängen. Samt göra enkla fältstudier.

 

Vad vi ska lära oss

Du ska lära dig:

 • om några blommor som finns i närmiljön eller på ängen.

 • om solrosen och dess delar samt livscykel.

 • dokumentera solrosens livscykel.

 • observera och studera en blomma.

 • om några vanliga insekter som lever på ängen. 

 • om biet och dess livscykel.

 • om nyckelpigan och dess livscykel.

 • om någon fjäril och fjärilens livscykel.

 • observera, gruppera samt artbestämma olika insekter.

 • att observera och göra fältstudier på ängen.

 • att dokumentera din fältstudie 

 

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

 • enskilt, med axelkompis eller i grupp.

 • se faktafilmer om blommor och insekter.

 • lyssna, diskutera och reflektera kring faktafilmerna.

 • måla och skapa (bilduppgifter).

 • fältstudier i naturen och på ängen.

 

Bedömning - vad och hur

Vad - följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att ha kunskap om några blommor som finns i närmiljön eller på ängen.

 • din förmåga om solrosen och dess delar samt livscykel.

 • din förmåga att dokumentera solrosens livscykel.

 • din förmåga att observera och studera en blomma.

 • din förmåga att ha kunskap om några vanliga insekter som lever på ängen. 

 • din förmåga om biet och dess livscykel.

 • din förmåga att ha kunskap om nyckelpigan

 • din förmåga att kunna nyckelpigans livscykel.

 • din förmåga att ha kunskap om någon fjäril.

 • din förmåga att kunna fjärilens livscykel.

 • din förmåga att kunna gruppera samt artbestämma olika insekter.

 • din förmåga att kunna observera och göra fältstudier på ängen.

 • din förmåga att kunna dokumentera din fältstudie 

 

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

 • jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig.
 • jag läser dina texter.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: