👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall 1 Regnbågen - Projekt_Södra förskolan

Skapad 2020-02-20 07:48 i Regnbågens förskola Hofors
Förskola
En mall att utgå ifrån vid planering av större eller mindre projekt. Den är ett försök att smälta samman dokumentet "Förslag till rubriker i en projektbeskrivning" och Ann S. Pihlgrens beskrivning av baklängesplanering. Ersätt texten i "Rubrik" och "Ingresstext", byt bild och kör igång!

Innehåll

(När du använder mallen för att göra en egen planering tar du bort all text inom parantes. Låt rubrikerna vara kvar.)

Syfte - bärande idéer

(Börja helst med en generativ fråga och använd den också gärna som rubrik. Ex. Hur gör fåglar när de flyger? eller - Vad skulle hända om det aldrig blev höst?)
(Fortsätt med att beskriva varför vi ska göra det här - "vad det här är bra för?", vilken förståelse, kunskap och/eller förmåga du tänker att barnen kan utveckla genom det här arbetet)

Mål

Arbetsplanens mål

(Utgå från utvecklingsområdena i årets arbetsplan. Vilka mål ur läroplanen är det vi särskilt tänker oss att arbeta mot i det här projektet?  Läroplanens mål skriver vi inte här. De läggs till direkt till planeringen med knappen längst ner.)

 

Avdelningens egna mål

(Vilka egna mål formulerar vi? - Skriv här!)

 

 Barnens intressen och initiativ

(Vilka av barnens intressen och/eller initiativ kan vi använda oss av/nappa på? Vad är barnen inne i just nu? Vad pratar de om?)

 

Förhållningssätt

(Hur ska vi förhålla oss under arbetet för ett lärande ska uppstå?)

 

Utvärdering

(Vad ska utvärderas? - kriterier)

(Hur och när ska vi utvärdera?)

(En fråga som vi ska försöka besvara när vi utvärderar, men inte i skrift när vi gör planeringen - Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?)

 

Genomförande

(Hur tänker ni starta? Hur ska projektet drivas? På vilka sätt ska barnen få möjlighet att reflektera?)

(Vilka aktivteter ska vi göra/föreslå?)

(Hur kopplar vi aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling till vårt projekt?)

 

Dokumentation

(Hur följer vi de processer vi startar med barnen?) 

(Hur samlar och struktuerar vi materialet?)