👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall 2 Regnbågen - Föpp_Södra förskolan

Skapad 2020-02-20 07:53 i Regnbågens förskola Hofors
Förskola
En mall att utgå ifrån vid planering av undervisning. Vad ska läras? Varför? Hur? Den utgår så gott som helt från Ann S. Pihlgrens beskrivning av baklängesplanering ("Undervisning i förskolan" sid. 137-147). Ersätt texten i "Rubrik" och "Ingresstext", byt bild och kör igång!

Innehåll

(När du använder mallen för att göra en egen planering tar du bort all text inom parantes. Låt rubrikerna vara kvar.)

Syfte - bärande idéer

(Börja helst med en generativ fråga. Ex. Vart tar skuggan vägen när du släcker ljuset? eller - Vad skulle hända om det inte regnar?)
(Fortsätt med att beskriva varför vi ska göra det här - "vad det här är bra för?") 

Mål

(Vilka mål ur läroplanen är det vi särskilt tänker oss att arbeta mot i det här arbetet?)

(Vilka egena mål formulerar vi utifrån det?)

 

 Barnens intressen och initiativ

(Vilka av barnens intressen och/eller initiativ kan vi använda oss av/nappa på? Vad är barnen inne i just nu? Vad pratar de om?)

 

Förståelse & förmågor

(Vilken förståelse, kunskap och/eller förmåga du tänker att barnen kan utveckla genom det här arbetet?)

 

Förhållningssätt

(Hur ska vi förhålla oss under arbetet för ett lärande ska uppstå?)

 

Utvärdering

(Vad ska utvärderas? - kriterier)

(Hur och när ska vi utvärdera)

(En fråga som vi ska försöka besvara när vi utvärderar, men inte i skrift när vi gör planeringen - Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?)

 

Genomförande

(Vilka aktivteter ska vi göra/föreslå?)

(På vilka sätt ska barnen få möjlighet att reflektera?)

 

Dokumentation

(Hur följer vi de processer vi startar med barnen?) 

(Hur samlar och struktuerar vi materialet?)