Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Matematik X Samband och förändring

Skapad 2020-02-20 10:23 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola F – 7
På den här kursen kommer du att få lära dig om koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. Vi lär oss mer om procent och proportionalitet och dess samband. Det är bra att kunna tolka och rita grafer när man gör enklare undersökningar. Det ska vi träna på. Inom många vardagliga situationer inom olika ämnesområden har du användning för beräkningar med procent. Det kommer du också få lära dig mer om på den här kursen.

Innehåll

Planering i matematik åk 7

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)
 • föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 •  

Bedömning

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området. 
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

 1. Skriftliga prov
 2. Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

X Kap 4 Samband och förändring

 

Centralt innehåll

 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 


V.

Dag

Lektion

10

Lek 1

Uppstart kap 4 & 4.1 Proportionalitet

 

Lek 2

4.1 Proportionalitet

 

Lek 3

4.2 Tid och rörelse

 

Lek 4

4.2 Tid och rörelse

11

Lek 1

4.3 Sträcka, tid och hastighet

 

Lek 2

4.3 Sträcka, tid och hastighet

 

Lek 3

4.4 Andel i bråkform

 

Lek 4

4.4 Andel i bråkform

12

Lek 1

4.5  Andel i procentform (I)

 

Lek 2

4.5  Andel i procentform (I)

 

Lek 3

4.6 Andel i procentform (II)

 

Lek 4

4.6 Andel i procentform (II)

13

Lek 1

4.7 Hur stor är delen

 

Lek 2

4.7 Hur stor är delen

 

Lek 3

Blandade uppgifter

 

Lek 4

Blandade uppgifter

14

Lek 1

påsk

 

Lek 2

 
 

Lek 3

 

 

Lek 4

 

15

Lek 1

Blandade uppgifter/uppfriskare efter lov

 

Lek 2

Diagnos kap 3

 

Lek 3

Träna Tal / Utveckla tal

 

Lek 4

Träna Tal / Utveckla tal

16

Lek 1

Förmågorna i fokus/repetition

 

Lek 2

Förmågorna i fokus/repetition

 

Lek 3

Förmågorna i fokus/repetition

 

Lek 4

Förmågorna i fokus/repetition

17

Lek 1

Repetition + Övningsprov 

 

Lek 2

Prov Kap 4

 

Lek 3

Prov Kap 4

 

Lek 4

 

Uppgifter

 • Genomgångar från youtube Kap 4.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: