👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering empati -22

Skapad 2020-02-20 13:49 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema empati.

Innehåll

Avdelningens mål:

Att barnen kan stanna upp och sätta sig in i andras tankar och känslor. 

 

Aktivitet:

Samtala med barnen vilka egenskaper en bra kompis har, vad ordet empati innebär och hur man kan visa empati. 

Vi kommer läsa bland annat boken om vargen. Här kommer vi kunna koppla boken till vår empatiplanering där vi samtalar om hur de olika karraktärerna känner sig och koppla det till barnens känslor och samtala om de olika känslorna vi kan se i boken. Bokens handling kommer även att lyfta barnkonventionen:

Alla barn har rätt till:

-En familj.
- Utbildning.
- Fritid.

Vi kommer att skapa en kompissol tillsammans med barnen. Då får de får vara med och skriva upp vad vi på avdelningen anser är viktiga egenskaper hos en kompis. De barnen som vill kommer att få träna på att skriva egenskaperna på strålarna, vi anpassar och utmanar barnen genom att de får välja att skriva av gemener eller versaler.  Kompissolen kommer att placeras synligt vid vår samlingsplats för att vi ska kunna fortsätta reflektera och påminna oss om hur vi kan vara mot varandra.

När? Var? Hur? Varför? 

Under läsvilan kommer vi läsa olika böcker, och medans vi läser kommer vi stanna upp och samtala om bokens innehåll.  Vilka känslor känner kanin och igelkott när olika situationer uppstår? Har någon upplevt den känslan och när isåfall? Hur kan man göra om någon tex. blir ledsen eller arg?

Gruppen kommer främst bestå av de äldsta barnen som inte sover på förskolan. Detta för att vi ska arbeta i en mindre grupp där alla barn ska ha möjlighet att delta i samtalen. Vi kommer tillsammans diskutera fram vad som är viktigt att tänka på för att alla ska trivas och må bra på förskolan, och hur man är en bra kompis.

Resultat - hur blev det?

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18