Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utelek

Skapad 2020-02-20 15:29 i Centrala Förskolan Dal-Jerk Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utelekens på förskolan är något som vi prioriterar under ht.20 Pga Corona. Alla barnen får vara ute mycket under största delen av dagen.

Innehåll

 

Nuläge:

Barnen har ett stort rörelsebehov, behöver motorisk träning och att lära sig samspela med varandra.

Mål:

Att leka tillsammans, tycka att det är roligt och skönt att vara ute i alla väder. I ur o skur. Att värna om vår miljö, att vara rädda om naturen. 

 

Syfte:

Genomförande

Utelek varje dag från 9:00 fram till maten 11:30. 
Mat o lek inne en stund sedan utelek igen. En gång i veckan försöker vi att gå till någon lekpark i närområdet.

 

Dokumentation

Hur dokumenterar vi? Vad behöver vi få med i dokumentationen? På förskolenivå, avdelningsnivå, gruppnivå? och barnnivå? 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Utvärdering och Reflektion

Utvärdering vid den gemensamma reflektionstiden varannan vecka 

Ansvar

Pedagogerna på förskolan.

 

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: