Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globala målen, barnkonventionen och värdegrunden

Skapad 2020-02-20 16:42 i Edsskolan Östhammar
Globala målen 2030
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att jobba med de globala målen och barnens rättigheter. Eleverna kommer att få lära sig några av målen och få en förståelse varför vi behöver dessa mål. Hur ser det ut i världen? Har alla det lika bra? Vad händer med vår miljö? Normer och regler

Innehåll

Mål och syfte

Du ska få förståelse över varför vi behöver dessa globala mål och varför det är så viktigt att jobba med dem.

Du ska få fundera kring ojämlikheter, kompisskap och barnens rättigheter.

Du ska få lära dig om hur klimatförändringarna kan påverka oss.

Undervisningen

Du kommer att få lära dig genom att:

 • Lyssna på genomgångar
 • Läsa texter tillsammans
 • Se filmer
 • Samtala och diskutera i par/grupp/helklass
 • rita, måla, skriva texter, återberätta

Bedömningar

Vi bedömer genom att:

 • Lyssna på dig i diskussioner.
 • Titta på dina texter.
 • Se om du förstår de globala målen och artiklarna i barnkonventionen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3

Matriser

SO
SO matris Globala Mål, barnkonventionen och värdegrund

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter/barnkonventionen Varför finns barnkonventionen? Viken artikel tycker eleven är viktigast? Vilken artikel strider filmen/berättelsen mot?
 • SO  1-3
 • SO   3
Du har förmågan att med stöd diskutera om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
Du har förmågan att diskutera om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
Du har god förmåga att diskutera om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
Normer och regler
Regler i vardagen Kan eleven framföra sina åsikter? Kan eleven förklara varför regler behövs? Kan eleven se vad konsekvenserna skulle bli om det inte fanns regler?
 • SO  1-3
 • SO   3
Du har förmågan att med stöd samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Du har förmåga att samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs.
Du har god förmåga att samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.Du förklarar varför det behövs regler och pekar på konsekvenser om regler inte fanns.
Livsfrågor
Elevnära livsfrågor Snatteri/mobbning Kan eleven uttrycka egna åsikter? Motiverar eleven sina åsikter? Lyssnar eleven på sin kompis och får nya infallsvinklar? Kan eleven bemöta argument?
 • SO  1-3
 • SO   3
Du har förmågan att med stöd samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor
Du har förmågan att samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor
Du har god förmåga att samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor
Miljö
Miljöfrågor utifrån elevens vardag tex.matvanor
 • SO  1-3
 • SO   3
Du kan med stöd beskriva olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och kan prata om hur man kan göra någon förbättring.
Du kan beskriva hur någon handling i vardagen kan påverka miljön och kan prata om hur man kan göra någon förbättring som bidrar till en hållbar utveckling.
Du kan beskriva hur några handlingar i vardagen kan påverka miljön och kan prata om hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Orsaker till flykt
Barn på flykt Kan eleven se tänkbara orsaker till varför människor väljer att flytta eller måste flytta? Har eleven förmåga att se frågan utifrån olika perspektiv?
 • SO  1-3
 • SO   3
Du har förmågan att med stöd berätta om varför människor flyttar eller flyr från en plats till en annan
Du har förmågan att berätta om varför människor flyttar eller flyr från en plats till en annan
Du har god förmåga att berätta om varför människor flyttar eller flyr från en plats till en annan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: