Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5B - Decimaltal

Skapad 2020-02-20 18:02 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Favorit Matematik 5B - Kapitel 1
Grundskola 5 Matematik
Nu ska vi arbeta mer med decimaltal. Du ska få lära dig att addera och subtrahera dessa tal både med huvudräkning och algoritmer. Du ska också få lära dig hur man multiplicerar och dividerar decimaltal med naturliga tal.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. 

 • Sambandet mellan bråk och decimaltal
 • Hur man skriver, tolkar och läser tiondelar och hundradelar i decimaltal
 • Ord och begrepp inom området
 • Talsorterna från tusental till tusendelar
 • Skriva decimaltal i utvecklad form
 • Skriva decimaltal i storleksföljd
 • Huvudräkningsmetoder för addition och subtraktion med decimaltal
 • Addition- och subtraktionsalgoritm med decimaltal
 • Multiplikation med ett decimaltal och ett naturligt tal med hjälp av uppställning, när den första siffran är en- eller tvåsiffrig
 • Division av ett decimaltal och ett naturligt tal, med uppställning i trappan eller kort division
 • Huvudräkning i multiplikation och division med ett decimaltal och talen 10, 100 och 1000
 • Avrundningsreglerna

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom gemensamma genomgångar
 • Genom samtal i grupp
 • Genom att färdighetsträna i din matematikbok

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur väl du använder dig av matematiska begrepp
 • Hur du för ett resonemang kring de uppgifter du genomför
 • Hur du arbetar utifrån givna instruktioner
 • Hur väl du förstår övningarna du arbetar med
 • Hur du löser enklare problem genom att välja räknesätt och kunna se svarens rimlighet

Hur du får visa vad du kan:

 • Att delta aktivt på genomgångar
 • Att arbeta med uppgifterna i din matematikbok
 • Att uttrycka dig muntligt och skriftligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: