Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortering

Skapad 2020-02-21 11:31 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Hur klassificerar och sorterar de yngsta barnen? Vi vägleder barnen genom aktiviteter med färg och sortering.

Innehåll

Var är vi?

Barnen fortsätter att tycka om babblarna, vi pratar om vad de heter och vilken färg de har. Några barn visar intresse för att sortera våra saker på hemvisten. Under vår observationsvecka ser vi att det är färg och sortering som kan vara ett bra område att utveckla. 


Vart ska vi?

Vi vill se en progression hos varje enskilt barn inom sortering och att urskilja. Att uppfatta likheter och skillnader, vad som hör ihop och inte hör ihop. 

 

Hur gör vi?

Vi arbetar i mindre undervisningsgrupper utefter barnens nuläge, detta väljer vi eftersom vi såg en positiv effekt av det under arbetet med språk. Barnen utvecklas då på rätt nivå och undervisningen är lättare att planera. Vi använder oss av Learning study som metod.

Aktivitet1: Färg, hur ser en enskild färg ut.

Aktivitet2: Sortera, att t.ex. urskilja saker ur en mängd. Sorterar efter färg, form, kategori m.m. 

Aktivitet3: Vi använder digitala verktyg som ett komplement i undervisningen. Vi gör barnen till producenter genom att  t.ex. dokumenterar, använda green screen m.m. 

 

 

Förmåga att kommunicera och göra sig förstådd genom de begrepp vi använder. 

Dokumentation på grupp och individuell nivå.

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: