Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosen uppföljningsperiod 2, Projektavstämning

Skapad 2020-02-21 16:38 i 133111 Förskolan Täppan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: projektuppstart samt tre uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring vart är vi på väg och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

 

 

Vad har vi gjort så här långt - och varför?

Hållbar utveckling : Vi har arbetat med återvinning, gjort egna återvinningsstationer, med tillhörande bilder så att barnen kan öva på att sortera i rätt kärl. Vi har fysiskt varit vid miljöstationer och tittat och slängt olika saker.  Vi har varit på studiebesök på Glashus Ett i Hammarby sjöstad där vi ytterligare fått kunskaper om vattnens kretslopp, vad vi kan använda vatten till, vart vattnet kommer ifrån i Stockholm och vart det rinner ut. Hur vattnet kommer till kranen, reningsverk, vattentorn mm. Vad man får och inte får spola ner i toaletten och sopsortering. På förskolan arbetar vi vidare med detta på olika sätt så att vi ytterligare kan förstå och fördjupa oss. Vi tittar på små filmer från Stockholm vatten och avfall och några avsnitt av Vattenmannen och Speed på UR. Vi har arbetat med vattnets olika former och gjort olika experiment med vatten is och ånga, vart tar kokande vatten vägen? 

           

Vad ser vi för förändrat kunnande/lärande/utveckling bland barnen? Hur vet vi det? Vad tänker barnen? Vårdnadshavarna? Pedagogerna? Hur vet vi det?

Barnen använder ord och begrepp från det vi arbetat med, läst och sjungit om. Miljömärkningar på olika produkter känns igen och barnen har visat vårdnadshavarna "vad man sak handla". De pratar om molekyler som vatten består av. Barnen ritar kretsloppet själva när de ritar och vi har lärt oss teckna H2O och har då pratat lite om teckenspråk vilket barnen visat intresse för och hittar på egna tecken. Barnen berättar väldigt mycket hemma och vi då får feedback av föräldrarna. 

 

Hur vill vi gå vidare - och varför?

Intresset är stort hos barnen så man kan göra samma saker många gånger på olika sätt och fördjupa sig ytterligare. Solrosens sångsamling i april handlar om vatten i olika former och vattnets kretslopp. Vi skapar rekvisita och övar sånger

 

Hur förbereder vi pedagoger oss, och behöver vi fylla på med mer kunskap?

Vi pratar om hur vi kan gå vidare och har letat upp ex filmerna vi tittat på.

 

Hur syns det på förskolan vad barnen utforskar? 

Genom dokumentationen som sitter uppe och i den dagliga verksamheten 

 

Så här dokumenterar vi: 

 • Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp.
 • Lärlogg för grupp publiceras veckovis och blir då synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

Mer stöd till dig som pedagog:

 

Använd stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika perioderna i det pedagogiska året. Stödmaterialet finns i OneNote: Arbetsbok PoB. I Stödmaterialet finns verktyg för observation, reflektion och analys.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: