Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Planetskötarna Strand/Åker

Skapad 2020-02-22 10:58 i Backaskolan Härryda
Grundskola F – 3
Tillsammans konstruera maskiner och metoder för att skapa en hållbar framtid. Fantasi, kreativitet och nyfikenhet i fokus!

Innehåll

Syfte

Vi vill skapa en positiv och hållbar framtid. Där fantasi, kreativitet och problemlösning möter social interaktion över gränser.  Syfte med arbetsområdet/temat (Varför ska vi arbeta med det här? Vilket lärande ska ske; vilka förmågor och kunskaper ska eleverna utveckla? Ett eller flera ämnen?) 

Beskriv syftet med undervisningen (arbetsområdet/temat). Skriv enkelt så att eleverna förstår! 

 

ATT TÄNKA PÅ:

- Utgå från helheten i Lgr11: del 1 och 2 (värdegrund, kunskapssyn, mål och riktlinjer som ska genomsyra hela utbildningen) och del 5 syftestexten och de långsiktiga målen i kursplanerna (alt. del 3 eller 4). Vilka kunskaper och förmågor ska eleverna utveckla och varför? Hur relaterar syftet med del 1 och 2? 

- Syftet ska gå som en röd tråd genom planeringen. Innehåll och arbetsformer ska ge eleverna möjligheter att utveckla de förmågor och kunskaper som undervisningen syftar till.  Eleverna ska få möjlighet att visa sina kunskaper och förmågor i olika sammanhang och former.

Undervisning/Så här kommer vi att arbeta (Hur ska undervisningen utformas? Vad är det vi ska göra och hur?)

Vad eleven ska lära sig (förmågor och kunskaper)

Beskriv innehåll och arbetsformer. Ex. Vi ska lära oss om......Vi kommer att arbeta.....Vi kommer att....

 

ATT TÄNKA PÅ:

- Hur ska vi arbeta för att nå målen? Arbetssätt, uttrycksformer, lärmiljöer....

- Hur kan eleverna bli delaktiga i planeringen? Hur tar vi tillvara elevernas behov, intressen, kunnande och erfarenhet?

- Vad behöver vi tänka på för att alla elever ska kunna vara inkluderade och delaktiga? Variation, extra anpassningar o.s.v.

- Vilket centralt innehåll kommer eleverna att möta i arbetsområdet?

 

(Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området)

Ev. De här begreppen är viktiga för elevens (för)förståelse.

 

Hur eleven ska visa sina kunskaper (Så här visar jag vad jag har lärt mig)

Beskriv vilka redovisningsformer som kommer användas. 

 

ATT TÄNKA PÅ:
- Koppla tillbaka till innehåll och arbetsformer. I vilka situationer kan eleven visa vilka kunskaper/förmågor?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: