Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1 Vt - 20

Skapad 2020-02-23 16:11 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Området hälsa och livsstil med fokus på kroppen och elevernas kroppsuppfattning
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Vi kommer lära oss lekar och deras regler. Du kommer träna din förmåga att samtala kring din upplevelse av de lekar vi leker, vad vi behöver tänka på ex risker, bra tips samt hur vi kan utveckla/förändra leken.

Innehåll

Syfte, förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer

 • leka olika lekar 
 • samtala kring hur leken går till, vad jag/vi behöver tänka på och kan vi utveckla leken

Undervisning och arbetsformer

Det gör vi genom

 • olika lekar
 • pausar och diskuterar under lekens gång, utifrån situationer som uppstår
 • leka samma lek vid flera tillfällen

 

Bedömning, vad och hur

Din förmåga att

 • förstå lekens regler och delta i leken
 • delta i diskussioner kring hur leken går till, vilka tips kan du ge dina kamrater, vad skulle man kunna göra för att "förbättra" leken

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: