Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diktanalys (Sv3)

Skapad 2020-02-23 17:30 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska
Du skriver en diktanalys självständigt.

Matriser

Sve
Diktanalys

Uppnås ej i denna uppgift
E
C
A
Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv.
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: