Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår

Skapad 2020-02-24 05:46 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Under en femveckorsperiod kommer vi att arbeta ämnesövergripande med temat Våren. Syftet är att känna till våra fyra olika årstider och vad som kännetecknar våren. Vi kommer att arbeta med träden, djur och växter.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Vi ska under våren lära oss att skriva enkla faktatexter om fåglar, några svenska djur.

Innehåll

Konkreta mål - det här ska du lära dig

Målet med temat är att du ska kunna:

Konkretiserade mål:

Du ska:

  • känna till vad som kännetecknar våren
  • känna till stannfåglar och flyttfåglar 
  • kunna några fågelarter
  • kunna några svenska djur
  • kunna skriva en enkel faktatext utifrån en "6 fältare"

 

Arbetets innehåll


Vi kommer under våren att arbeta ämnesövergripande med temat "Våren".

Du kommer att få undervisning om: (se nedan koppling till centralt innehåll)

Arbetssätt och redovisning


Det här ska vi göra:

läsa, skriva (både på dator och för hand), samtala
sjunga
skapa
leta vårtecken (reflektera)
undersöka

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta både i par och individuellt.
Undervisningen bygger på ett undersökande arbete.  

Redovisning:

egen dokumentation
muntlig redovisning

drama

 

Bedömning

Bedömning:

Vad:
Din kunskap om:

 • vad som kännetecknar våren
 • fåglar, några svenska djur
 • skriva egen fakta text


Hur:
Din aktivitet på lektionerna, diskussion, dokumentation och redovisning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: