Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitetshallen

Skapad 2020-02-24 09:19 i Påskagängets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
I aktivitetshallen erbjuder vi eleverna rörelse och lek i olika former.

Innehåll

Arbetsområde aktivitetshallen

 

 • Innehåll:  I aktivitetshallen får barnen möjlighet att träna rörelse, samarbete, drama, turtagande, fin- och grovmotorik och bollspel.
 • Metod: Detta tränar vi på genom att leka gemensamma lekar, dramaövningar, spela pingis och basket.
 • Syfte: Detta tränar vi på för att lära oss att ta hänsyn till varandra, kommunicera och skapa goda relationer genom att ha roligt tillsammans. I aktivitetshallen har barnen möjlighet att få utlopp för sitt rörelsebehov.

 

Påskagängets verksamhetsidé och läroplan Lgr11

Påskagängets fritidshem

Här jobbar ett gäng härliga barn och glada pedagoger för att skapa världens bästa fritidshem. Våra tre övergripande mål glädje, lärande och trygghet är viktiga för att barnen ska trivas. Vi utformar verksamheten tillsammans med barnen i enlighet med läroplanen. Genom olika aktiviteter ger vi möjlighet till lärande och utveckling. Vi arbetar för att skapa en rolig och meningsfull fritid hos oss på Påskagängets fritidshem.

Våra tre värdegrundsord:

Glädje

Lärande

Trygghet

Gemenskap

Delaktighet

Positivt bemötande

Lustfyllda aktiviteter

Lustfyllt

Utmanande

Likvärdigt

Kreativt

Kamratskap

Inkludering

Bli sedd/uppmärksammad

Struktur

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: