Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påskagängets Fritidshem - Vingen. Utedagar

Skapad 2020-02-24 09:19 i Påskagängets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
På fritids kommer vi på måndagar att gå på utedag och arbeta pedagogiskt med hjälp av leken, närmiljön och fysisk rörelse. Vi kommer att träna på regler, samarbete och att vistas i olika miljöer.

Innehåll

Arbetsområde

 

 • Innehåll (Det här får du möjlighet att träna på/uppleva):
   - Utemiljön och utevistelsen är en positiv miljö där barns lärande och utveckling får många möjligheter till att påverkas och utmanas på olika sätt. 
   -
  Vi tränar sociala färdigheter, samarbete och utforskar vårt närområde.
   - Barnen får lära sig hur man vistas i och visar hänsyn till naturen. 
   - Bemötande av andra personer, hur samhället fungerar och säkerhet i trafiken är några av de viktiga faktorerna vi tränar med barnen. 

 

 • Metod (Hur ges det möjlighet att träna på/uppleva det här):
  - Vi vistas ute i olika närmiljöer och under olika årstider.
  - Vi leker gemensamma lekar och gör aktiviteter i större och mindre grupper.
  - Vi använder oss av ett upplevelsebaserat lärande där eleverna använder många olika sinnen för att lära.

 

 • Syfte (Varför ges det möjlighet att träna på/uppleva det här):
  - Utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.
  - Utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika närmiljöer.

 

Påskagängets verksamhetsidé och läroplan Lgr11

Påskagängets fritidshem

Här jobbar ett gäng härliga barn och glada pedagoger för att skapa världens bästa fritidshem. Våra tre övergripande mål glädje, lärande och trygghet är viktiga för att barnen ska trivas. Vi utformar verksamheten tillsammans med barnen i enlighet med läroplanen. Genom olika aktiviteter ger vi möjlighet till lärande och utveckling. Vi arbetar för att skapa en rolig och meningsfull fritid hos oss på Påskagängets fritidshem.

Våra tre värdegrundsord:

Glädje

Lärande

Trygghet

Gemenskap

Delaktighet

Positivt bemötande

Lustfyllda aktiviteter

Lustfyllt

Utmanande

Likvärdigt

Kreativt

Kamratskap

Inkludering

Bli sedd/uppmärksammad

Struktur

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: