Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fisken VT20: Samplanering Förberedelse: Naturvetenskapliga experiment-vatten: potatis i vatten

Skapad 2020-02-24 09:32 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Planering av undervisningstillfällen. I planeringen är det viktigt att du kommer ihåg att "tänka in" ev verksamhetsförstärkningsinsatser för att lärmiljön ska vara tillgänglig för varje barn.

Innehåll

 

Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle.

Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var

 

Ämne: Naturvetenskapliga experiment-vatten: potatis i vatten. 

Datum: v. 5-8

Deltagande pedagoger: Anna-Karin och Roula 

 

Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:

Pedagogerna ska förbereda material till experimentet: en potatis, salt, vatten, en genomskinligt tillbringare samt papper och pennor för dokumentation. 

Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:

Vad: Experiment med potatis i sött respektive salt vatten. 

Hur: Vi kommer använda en potatis, salt och vatten som vi kommer att hälla i en genomskinlig tillbringare. Vi kommer ställa en fråga: Vad som kommer hända med potatisen om man släpper den i vattnet. Barnen ska få utrycka sina tankar och dokumentera de på papper. Efter det kommer vi prova vad som händer med potatisen i vattnet. Sedan kommer vi ställa en till fråga: Vad som kommer hända med potatisen om vi häller salt i vattnet? 

 Vem: Alla barn på Fisken uppdelade i mindre grupper med ca. 6/7 barn i varje grupp. 

 När: På måndagar, mellan kl 9:30-10:30 under tre veckors period (en grupp varje vecka). 

 Var: På Fisken, i köket vid bordet. 

 Varför: För att synliggöra för barnen att vattens egenskaper (densitet) förändras om man saltar det. 

 Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):

Barnen kommer att dokumentera sin hypoteser med hjälp av ritningar, vi kommer skriva ner barnens tankar och ta bilder under undervisningstillfället. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: