Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Kap 2

Skapad 2020-02-24 09:38 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola F
Kap 2 Problemlösning och addition

Innehåll

Vi kommer under tre veckor arbeta inom matematiken kap 2, det innefattar problemlösningar och addition. Vi kommer att arbeta med kapitlet minst en gång varje dag så att eleverna får tid i skolan på sig att klara det. När vi går in i vecka 12, byter vi till kap 3 som handlar om subtraktion med övergång. 

Matriser

Kopia av Bedömningsmatris matematik 1-3 HT19

På väg
På väg innebär att eleven utför en uppgift med stöd.
Kan
Kan innebär att eleven nått kunskapskravet.
Kan mer än
Kan mer än innebär att eleven har nått kunskapskravet och siktar bland annat mot kunskapskraven i åk 6.
Strategier
 • Ma   3
Eleven kan med stöd lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär på ett väl fungerande sätt.
Strategier
 • Ma   3
Eleven kan med stöd lösa enkla problem i elevnära situationer genom att använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär på ett väl fungerande sätt.
Omdömen
 • Ma   3
Eleven kan med stöd beskriva sitt tillvägagångssätt.
Eleven kan beskriva sitt tillvägagångssätt.
Eleven kan beskriva sitt tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt.
Omdömen
 • Ma   3
Eleven kan med stöd ge enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Eleven kan ge enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Eleven kan ge enkla omdömen om resultatens rimlighet på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
 • Ma   3
Eleven kan med stöd förstå grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan förstå grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Symboler
 • Ma   3
Eleven kan med stöd beskriva de matematiska begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan beskriva de matematiska begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Relatera begrepp
 • Ma   3
Eleven kan med stöd ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Exempel: multiplikation är upprepad addition.
Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Eleven kan ge exempel på hur flera olika begrepp relaterar till varandra.
Naturliga tal
 • Ma   3
Eleven kan med stöd de grundläggande kunskaperna om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. Exempel: dela upp 4 blir 1+3 eller 2+2 eller 3+1. Tiokompisar, 2-hopp m.m.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Eleven har kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Tal i bråkform
 • Ma   3
Eleven kan med stöd de grundläggande kunskaperna om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra delarna. Exempel: dela en pizza/tårta i olika delar.
Eleven har grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra delarna.
Eleven har utökade kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra delarna.
Tal i bråkform
 • Ma   3
Eleven kan med stöd de grundläggande kunskaperna om tal i bråkform genom att namnge delarna som enkla bråk. Exempel: halva, tredjedel, fjärde del, femtedel och sjättedel.
Eleven har grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att namnge delarna som enkla bråk.
Eleven har utökade kunskaper om tal i bråkform genom att namnge delarna som enkla bråk.
Geometriska begrepp
 • Ma   3
Eleven kan med stöd använda grundläggande geometriska begrepp för att beskriva geometriska objekts egenskaper. Exempel: hörn, sida, kant och vinkel.
Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp för att beskriva geometriska objekts egenskaper.
Eleven kan använda geometriska begrepp för att beskriva geometriska objekts egenskaper.
Geometriska begrepp
 • Ma   3
Eleven kan med stöd använda vanliga lägesord för att beskriva läge och inbördes relationer.
Eleven kan använda vanliga lägesord för att beskriva läge och inbördes relationer.
Eleven kan använda lägesord för att beskriva läge och inbördes relationer mellan geometriska objekt.
Proportionella samband
 • Ma   3
Eleven kan med stöd använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Eleven kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Eleven kan använda och ge exempel på proportionella.
Matematiska metoder
 • Ma   3
Eleven kan med stöd välja i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Matematiska metoder
 • Ma   3
Eleven kan med stöd använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Huvudräkning - addition
 • Ma   3
Eleven kan med stöd använda huvudräkning för att genomföra beräkningar där talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar där talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar där talen och svaren ligger inom heltalsområdet -20 –100.
Huvudräkning - subtraktion
 • Ma   3
Eleven kan med stöd använda huvudräkning för att genomföra beräkningar där talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar där talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar där talen och svaren ligger inom heltalsområdet -20 –100.
Huvudräkning - multiplikation
 • Ma   3
Eleven kan med stöd använda huvudräkning för att genomföra beräkningar där talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar där talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar där talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0 –100.
Huvudräkning - division
 • Ma   3
Eleven kan med stöd använda huvudräkning för att genomföra beräkningar där talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar där talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar där talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0 –100.
Huvudräkning
 • Ma   3
Eleven kan med stöd göra beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Exempel: tal där heltalsområdet är över 20. 20+50=70
Eleven kan göra beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Eleven kan göra beräkningar av tal i ett utvidgat talområde.
Skriftliga räknemetoder - addition
 • Ma   3
Eleven kan med stöd välja skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.
Eleven kan välja skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.
Eleven kan välja skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet -20–1000.
Skriftliga räknemetoder - addition
 • Ma   3
Eleven kan med stöd använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.
Eleven kan använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.
Eleven kan välja skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet -20–1000.
Skriftliga räknemetoder - subtraktion
 • Ma   3
Eleven kan med stöd välja skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.
Eleven kan välja skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.
Eleven kan välja skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet -20–1000.
Skriftliga räknemetoder - subtraktion
 • Ma   3
Eleven kan med stöd använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.
Eleven kan använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.
Eleven kan välja skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet -20–1000.
Likheter
 • Ma   3
Eleven kan med stöd hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Eleven kan hantera matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett väl fungerande sätt.
Avbilda
 • Ma   3
Eleven kan med stöd avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Eleven kan avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Eleven kan avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera geometriska objekt.
Mäta, jämföra och uppskatta - längd
 • Ma   3
Eleven kan med stöd göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar samt använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. Exempel: cm, mm, dm, m.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar samt använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan göra mätningar, jämförelser och uppskattningar samt använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Mäta, jämföra och uppskatta - massa
 • Ma   3
Eleven kan med stöd göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar samt använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. Exempel: g, hg, kg, ton
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar samt använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan göra mätningar, jämförelser och uppskattningar samt använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Mäta, jämföra och uppskatta - volym
 • Ma   3
Eleven kan med stöd göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar samt använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. Exempel: krm, tsk, msk, dl, l, cl, ml
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar samt använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan göra mätningar, jämförelser och uppskattningar samt använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Mäta, jämföra och uppskatta - tid
 • Ma   3
Eleven kan med stöd göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar samt använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. Exempel: i, över, halv, hel, kvart
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar samt använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan göra mätningar, jämförelser och uppskattningar samt använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Uttrycksformer
 • Ma   3
Eleven kan med stöd beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget.
Tabeller
 • Ma   3
Eleven kan med stöd avläsa och skapa enkla tabeller för att sortera och redovisa resultat vid olika slag av undersökningar i välkända situationer.
Eleven kan avläsa och skapa enkla tabeller för att sortera och redovisa resultat vid olika slag av undersökningar i välkända situationer.
Eleven kan avläsa och skapa tabeller för att sortera och redovisa resultat vid olika slag av undersökningar.
Diagram
 • Ma   3
Eleven kan med stöd avläsa och skapa enkla diagram för att sortera och redovisa resultat vid olika slag av undersökningar i välkända situationer.
Eleven kan avläsa och skapa enkla diagram för att sortera och redovisa resultat vid olika slag av undersökningar i välkända situationer.
Eleven kan avläsa och skapa diagram för att sortera och redovisa resultat vid olika slag av undersökningar.
Resonemang - metoder och räknesätt
 • Ma   3
Eleven kan med stöd föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Resonemang - rimlighet
 • Ma   3
Eleven kan med stöd föra och följa matematiska resonemang om resultats rimlighet genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om resultats rimlighet genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om resultats rimlighet genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Resonemang - slumpen
 • Ma   3
Eleven kan med stöd föra och följa matematiska resonemang om slumpmässiga händelser genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om slumpmässiga händelser genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om slumpmässiga händelser genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Resonemang - geometriska mönster
 • Ma   3
Eleven kan med stöd föra och följa matematiska resonemang om geometriska mönster genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om geometriska mönster genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om geometriska mönster genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Resonemang - mönster i talföljder
 • Ma   3
Eleven kan med stöd föra och följa matematiska resonemang om mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om mönster i talföljder genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: