Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Naturen om våren

Skapad 2020-02-24 09:40 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Ett litet tema kring våren där vi undersöker vår närmiljö och ser vad som händer då djur och väster vaknar till liv igen efter vintern.

Innehåll

Nuläge

Vi har uppmärksammat barnens intresse för naturens växlingar nu under våren. Vi vill tillsammans med barnen upptäcka vad som händer i vår närmiljö. Vi letar tillsammans efter olika vårtecken som t.ex. småkryp, vårblommor, knoppar mm.

Syfte / Mål

Vi vill att barnen ska få utveckla sitt intresse för natur och miljö, samt lära sig att värna om varandra och sin miljö. Vi måste alla hjälpas åt för att få en hållbar värld i framtiden.

 

Genomförande

Vi kommer att utforska vår närmiljö och leta efter olika vårtecken som t.ex blad, blommor, småkryp m.m.

Vi kommer att utforska egna odlingar av olika fröer.

Vi kommer bl.a. att fördjupa oss lite mer om just fjärilar och skapa "Fjärilens livscykel" i ateljén.

Vi kommer att prata om allemansrätten och göra skogsutflykter.

Vi kommer låta barnen skriva och rita kring de olika processerna, t.ex önskebönan.

Vi kommer att se olika filmer via Ur om natur och miljö

 

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar med hjälp av IPad (foto och film, barnens skapande blir en levande dokumentation.

Ansvar

Hela arbetslaget har ett gemensamt ansvar för temat och dokumentation.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar löpande under arbetets gång på vår gemensamma planering.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: