Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension av deckare

Skapad 2020-02-24 09:52 i Resursskola Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Läs en eller om du hinner flera böcker/deckare av Lena Lilleste, skriva en bokrecension samt skriva information om författaren.

Innehåll

Använd mallen du fått tilldelad i classroom.

Följande delar ska ingå:

 • Rubrik
 • INLEDNING
 • Bokens titel, författare och utgivningsår.

 • Vilken typ/genre av bok du har läst.
 • SAMHÄLLE
 • När och var utspelas handlingen; kortfattat från början till slut.

 • Tid och miljö
 • KARAKTÄR
 • Presentation av bokens huvudperson och andra viktiga personer. Välj ut en som du berättar lite extra om och hur denne utvecklas/ge en bild av dem. Vad är din åsikt?

 • INNEHÅLL
 • Skriv lite om handlingen. Finns det flera handlingar i boken?
 • Citat - utdrag ur texten, för att förstärka din recension. Använd citattecken" före och efter texten.
 • FORM OCH BUDSKAP
 • Språket i boken samt vad vill författaren förmedla?
 • OMDÖME

 • Några avslutande ord. Där kan du exempelvis ta upp om du tycker att boken är läsvärd samt motivera varför du tycker så eller inte. Rekommenderar du boken till andra?

 • FÖRFATTAREN
 • Information om författaren - leta i boken samt på internet.

 

LYCKA TILL!

Komihåg att läsa igenom din recension och försök att förbättra din text.

I Classroom finns en färdig mall som du ska använda och skriva i. Bok och recension ska läsas och skrivas under lektionstid och lämnas in senast fredagen v 10.

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift: Bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
  SvA  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
  SvA  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9

Matriser

Sv SvA
Bokrecension

Bokrecension

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
 • SvA  E 9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
 • SvA  A 9
Kan återberätta innehållet med enkla exempel Subjektiva förklaringar och värderingar av exempelvis tema, tid och miljö Alla/till övervägande del alla delar behandlas
Förklarar och visar samband med koppling till texten vid några tillfällen Förklaringar och värderingar av exempelvis tema, tid och miljö är delvis subjektiva men också förankrade till texten Alla delar behandlas
Förklarar och visar samband med koppling till texten vid flera tillfällen Förklaringar och värderingar av exempelvis tema, tid och miljö är förankrade till texten Alla delar behandlas på ett väldisponerat sätt (det finns en röd tråd)
Språk
Enkla ordval och upprepningar I huvudsak fungerande styckeindelning I huvudsak fungerande meningsbyggnad Skriftspråkets normer följs i huvudsak (Stavfel/skiljetecken saknas/särskrivningar etc. förekommer)
Varierat ordförråd, upprepningar kan förekomma samt felaktiga ordval Relativt god styckeindelning Varierande meningsbyggnad Skriftspråkets normer följs relativt väl (enstaka ord saknas/några stavfel/felaktigt skiljetecken)
Varierat språk och passade ordval Konsekvent styckeindelning Varierande och väl fungerande meningsbyggnad Skriftspråkets normer följs väl (fåtal fel får förekomma men vägs upp av texten i övrigt)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: