Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Block II Matematik

Skapad 2020-02-24 10:06 i Vedums förskola Vara
Förskola
Ett utvecklingsarbete för att öka barnens matematiska förmåga och kunnande

Innehåll

 Bakgrund

Vi ser att barnens kunnande inom matematik har en stor bredd i vår barngrupp. En del har svagt intresse för matematik medan många av barnen har kunskaper som kretsar kring Gelman och Gallistels fem principer. ( En till enprincipen, abstraktionsprincipen, principen om den stabila ordningen, antalsprincipen och principen om den godtyckliga ordningen) . Vi märker att kunskaper inom addition och subtraktion finns också.

Syfte

 Att öka avdelningens barns matematiska förmåga och kunnande

Mål

 Vi har som mål att alla barn ska kunna räkna till 10 och erfara tal med konkreta material. 

Metod

Vi har skapat olika matematiklådor och annat material som barnen kommer att få arbeta med under vårterminen. 

Genomförande

Under v.3-12 introducerar vi olika matematiklådorna för barngruppen. Vi har även gjort i ordning en pärm med olika stenciler för att kunna utmana barnen utifrån deras nivå. På Stencilerna tränar barnen både addition, subtraktion, antal, färger m.m

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: