👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Räkne—Reza mars 2020 blåbär

Skapad 2020-02-24 10:06 i Dibber Växhuset förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vi vill göra barnen uppmärksamma på olika former, mönster, antal, ordning. Att få en förståelse för tid, Rum och mätning i vardagen

Innehåll

Tillsammans med barnen letar vi olika former färger och mönster både ute som inne.Vi leker lekar och sjunger sånger kopplade till färg och form och lär oss på ett lustfyllt sätt.Vi sorterar och klassificerar olika material och har många pussel och spel som stimulerar det matematiska tänkandet.Barnen ges tillfälle att bygga och konstruera med olika material ute och inne och hitta olika problemlösningar , undersöka olika material och dess funktion.Barnen är med i processen hela tiden och delaktiga i dokumention och reflektion runt bilder och samtal.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18