Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara platser och livsmiljöer

Skapad 2020-02-24 10:16 i Tunabergsskolan Uppsala
Sårbara platser och livsmiljöer
Grundskola 9 Geografi
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med livsmiljöer, sårbara platser samt klimat.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med olika sårbara platser samt naturkatastrofer. Ni kommer att få en grundkurs samt en fördjupande uppgift som ni ska presentera för varandra. Därefter kommer vi att arbeta med väder och klimat.

 

Det kommer att vara två lektioner/vecka i geografi (måndagar och torsdagar)

 

v. 9 Sårbara platser

v.10 Sårbara platser

v.11 Livsmiljöer/klimat

v.12 Livsmiljöer/klimat

v. 13 Livsmiljöer/klimat

v. 14 Livsmiljöer/klimat

v.16 Bildanalys

Arbetsmaterial:

https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/klimat

https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/jordens-inre-och-yttre-krafter

Arbetsbok Geografi 7-9 s. 54-69 s.158-175

Examination:

Kontinuerlig bedömning under lektionstid.

Fördjupning sårbara platser.

Bildanalys-livsmiljö/klimat

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: