Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kläder och färger

Skapad 2020-02-24 10:26 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Mellan veckor tre och fyra kommer vi att utveckla ett litet projekt för att lära känna spanska och latinamerikanska städer bättre. Hur de lever, vad de äter, vilka är de mest framstående platserna ... Detta kommer att vara ett sätt att lära sig mer ordförråd och att föra den spansktalande kulturen närmare studenterna.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi kommer att arbeta med färger och kläder. Efter detta kommer vi att försöka kombinera vad vi har lärt oss och implementera det för att försöka köpa i en klädaffär

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

kommunikation innehåll: 

  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

  • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.

  • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa:

  • Olika former av enkla samtal och dialoger.

  • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Tala, skriva och samtala:

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Först introducerar begreppen kläder och färger för klassen. Då kommer vi att kombinera begreppen.

 

Studenterna undersöker vilka typiska frågor och situationer när vi ska köpa kläder. Därifrån kommer vi att skapa ett schema med frågor och svar på spanska

 

två efter två kommer de att låtsas att de ska köpa kläder. 

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Eleverna kan alltid hjälpa varandra och de kan använda datorn för att hitta information eller använda Google translator. 

Vi ska använda också smart bord och olika Youtube filmer.   

Jag kommer att gå runt och hjälpa eleverna hela tiden. 

 

Vi har en bok som heter Que bien! vi kommer att använda det. 

 

5,- Redovisning: 

 

Genom de muntliga övningarna som vi gör i klassen kommer du  att kunna påvisa din muntliga förmåga. Dessutom kommer eleverna att ha en skrift prov att visa vad som lärt sig. 

 

Uppgifter

Matriser

M2
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Del från kunskapskrav
Del från kunskapskrav
Del från kunskapskrav
Del från kunskapskrav

M2
Moderna språk

E
C
A
Förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • M2
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • M1
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förmåga att:
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att:
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att:
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • M1
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Förmåga att:
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskap
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: