Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 2020 Surt och basiskt

Skapad 2020-02-24 11:24 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Kemi
Området behandlar vad surt och basiskt är.

Innehåll

 

Varje morgon startar vi vår dag med att inta en frukost av något slag. Allt vi äter och utsätter oss för påverkar oss. I detta område tittar vi närmre på vad som händer när vi utsätter oss för sura och basiska ämnen.

Innehåll

 

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din 

  • att kunna jobba laborativt på ett systematiskt sätt.
  • att öka begreppslig förmåga.
  • att förstå hur vi påverkar vår omvärld.

 

utveckla dina kunskaper om: 

  • att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  • att  genomföra systematiska undersökningar i kemi.

 

Arbetsområdet

Beskriv arbetsområdet kortfattat med utgångspunkt i centralt innehåll (VAD kommer ni arbeta med?).(Innehållet ska kopplas till centralt innehåll i läroplanen, längst ner på PP)

Centrala begrepp 
(om ni ska arbeta med olika begrepp skriver du dem här)

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med föreläsningar och laborationer för att öka förståelsen för vad syror och baser påverkar vårt liv.

v.9  Intro och laboration.

v.10  Genomgång och laboration.

v.11 Laboration med inlämning (bedöms) & prov torsdag.

 

Detta kommer att bedömas...

* Din förmåga att dra slutsatser, visa resultat samt förbättringsområden vid laborationer (bedöms på tisdag 28/3).

* Din begrepps förmåga. Klickprov

* Din förmåga att kunna se konsekvenser av mänskligheten (tex. försurning av skog och mark).

 

Matriser

Ke
Vt 2020 Surt och basiskt

F
---->
---->
---->
Laboration
Resultat, modeller & teorier
Du kan se att saker händer men kan inte dra någon koppling mellan kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Laboration
Resultat, rimlighet & förbättring
Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar inte till att ge några förslag till förbättring.
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Klickprov
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du använder begreppen i fel sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Skriftlig del prov
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Du för enkla resonemang om mäniskans användning av naturresurser och ämnen men berättar inte hur de påverkar naturen.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av naturresurser och ämnen påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av naturresurser och ämnen påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av naturresurser och ämnen påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: