Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik

Skapad 2020-02-24 11:30 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Sannolikhet, statistik och kombinatorik
Grundskola 8 Matematik
Sannolikhet och statistik. I detta område kommer vi att lära oss metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer, hur vi kan använda tabeller och diagram för att ta reda på olika lägesmått samt grundläggande kombinatorik.

Innehåll

I det här kapitlet får du lär dig:

 • undersöka och resonera kring begreppet sannolikhet
 • uttrycka sannolikhet i bråkform, procentform och decimalform
 • utföra beräkningar av sannolikhet för en händelse och för flera oberoende händelser
 • uttrycka verkliga situationer matematiskt med sannolikhet
 • tolka och använda lämpliga lägesmått i olika situationer
 • tolka och använda olika sorters diagram för att beskriva samband
 • resonera och argumentera kring missvisande statistik
 • undersöka och beskriva resultat från undersökningar i tabeller och diagram
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Vilka begrepp ska du kunna?

 • Utfall
 • Sannolikhet
 • Slumpmässigt försök
 • Likformig sannolikhetsfördelning
 • Olikformig sannolikhetsfördelning
 • Oberoende händelser
 • Beroende händelse
 • Träddiagram
 • kombinatorik
 • Kombinationer
 • Medelvärde
 • Median
 • Typvärde
 • Variationsbredd
 • Frekvens
 • Relativ frekvens
 • Stolpdiagram
 • Stapeldiagram
 • Linjediagram
 • Cirkeldiagram

Hur ska vi jobba?

Under detta område kommer vi i undervisningen fortsätta arbeta med aktiva genomgångar där vi tillsammans går igenom och gör uppgifter i par (skriftligt som muntligt) med direkt respons. Vi utgår från Matematikboken Y (kapitel 5) samt laborativa moment, problemlösning och diskussioner. 

Tänk på att ligga i fas, repetera kontinuerligt och utmana dig själv. Använd varandra som lär resurser och fråga om hjälp.  

Detaljplanering vecka för vecka finns på loggen.

Prov v.14                         

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: