Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-02-24 11:30 i Klaraskolan Halmstad
En LPP som beskriver ämnesområdet Lag och Rätt i åk.7
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I denna kursen kommer du att få lära dig mer om lag och rätt. Hur ser Sveriges rättssystem ut? Vad händer när ett brott begås? Hur går en rättegång till? Vad är en lag? Finns det olika sorters lagar och regler? Allt detta kommer vi att gå igenom och lära oss mer om under kursen Lag och Rätt.

Innehåll

Mål i kursen

Målet med kursen är att du ska få kunskap och utveckla förståelse för:
1. Hur rättssystemet i Sverige fungerar
2. Hur normer och lagstiftning påverkar varandra
3. Hur kriminalitet, våld och organiserad brottslighet påverkar individen och samhället
4. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation 

Arbetsgång

Vi kommer att använda oss av boken Samhällskunskap, alternativt Gleerups på Internet för att få grundläggande kunskaper om Sveriges lagar och regler, Vi kommer även att studera hur det går till från det att ett brott begås, personen grips, häktas, åtalas, får en rättegång och döms/frias och vilka påföljder vi har i Sverige. Vi kommer att stöta på olika svåra begrepp/ord som vi kommer att arbeta med och lära oss dess betydelse.

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas på flera olika sätt:
1. Vid ett skriftligt provtillfälle där du får möjlighet att visa dina kunskaper hur rättssamhället i Sverige är uppbyggt. Där du även får visa att du har kunskap om olika begrepp som vi stött på inom Lag och Rätt.
2. Vid diskussioner i klassen där jag bedömer din förmåga att resonera kring hur individ och samhälle påverkar varandra. Din förmåga att presentera din ståndpunkt/åsikt i diskussioner och hur du kan argumentera, inte bara för din åsikt, utan även byta perspektiv och se problemet från olika sidor.
3. Ni kommer dessutom (eventuellt) att få en skriftlig inlämningsuppgift där du kommer att få arbeta efter en analysmodell orsak---händelse---konsekvenser. Vilka lösningar hade kunnat användas för att komma åt orsakerna och vilka lösningar hade kunnat användas för att mildra följderna?

Matriser

Sh
Lag och rätt

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket godakunskaper om olika samhällsstrukturer.
Ny aspekt
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala rättsliga ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala rättsliga ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala rättsliga ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Ny aspekt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: