Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De globala målen

Skapad 2020-02-24 11:59 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Vi ska under några veckor arbeta med de Globala Målen för Hållbar Utveckling som (FN) satte upp 2015.

Innehåll

De Globala Målen

 

Vi ska under några veckor arbeta med de Globala Målen för Hållbar Utveckling som (FN) satte upp 2015. FN sammanfattar själva målen som “17 Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren.” De fantastiska sakerna är:

 

  • Att utrota extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att lösa klimatkrisen.

 

För att målen ska lyckas måste hela världen känna till målen och samarbeta kring dem. Därför kommer vi att under detta arbetsområde bekanta oss med målen och arbeta med dem utifrån modersmålsundervisning centrala innehåll.

Vi kommer att föra många diskussioner om de globala målen och främst ur barnens perspektiv.

Bedömning kommer att ske av diskussioner du deltar.

Kopplingar till läroplanen

 

Syfte

·       analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

·       uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

·       söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

·       reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Centralt innehåll

·       De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

·       Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

·       Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: