Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Mekanik 2020

Skapad 2020-02-24 12:41 i Rödsleskolan Oskarshamn
Mall att skapa egen LPP enligt Oskarshamnsmodellen. Gör så här: Kopiera mallen och koppla till önskade ämnen i lgr11 samt välj åldrar på eleverna den ska användas för. Spara utkast och gå sen in och fyll på med innehåll - i de vita fälten. Rubrikerna ska vara kvar. OBS! Du behöver inte skriva in kursplanernas delar utan kan koppla till dem via "koppla" knappen.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Mekaniken kommer ge dig en större förståelse för hur krafter och rörelser samverkar med varandra i vardagliga situationer, samt hur detta tillämpas i mer komplicerade uppfinningar.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ”syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden”.

Genom undervisningen ska ”eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder”.

Med hjälp av det centrala innehållet nedan kommer eleverna att "träna sina förmågor att genomföra systematiska undersökningar i fysik, och att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället".

Arbetssätt och undervisning

 

 • Lärarledda genomgångar kring centralt innehåll; b.la. fenomen, begrepp, modeller.
 • Elevlaborationer och lärardemonstrationer för att befästa kunskaperna eller som introduktion.
 • Individuellt arbete och arbete i grupp där eleverna löser problem utifrån de konkretiserade målen.
 • För att tydliggöra kunskapskraven går läraren igenom fysikproblem som tar upp hela betygsspektrat (E till A), kan vara gamla provuppgifter.
 • Läxor ges för att befästa kunskaperna eller som introduktion inför gemensamma genomgångar.

Läromedel: TEFY Fysikbok åk 9

Eleverna kan även lyssna! Gå in på www.tefy.se och väljlyssna på Lpo Bok 3

Undervisningen är grundad i att den ska ”stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Eleverna får även träna att ”använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.

Visa vad du lärt dig

Prov på viktiga fysikaliska begrepp och fenomen som:

- vad man behöver veta för att bestämma en kraft
- veta vad som menas med resultant
- veta resultanten till krafter som är riktade åt samma håll eller åt motsatta håll
- veta vad som menas med reaktionskraft och kunna ge något exempel 
- skillnaden mellan fart och hastighet
- att känna till begreppen gravitation, acceleration, kaströrelse samt centralrörelse
- ge exempel på några kommunikationssatelliter
- förklara likformig och olikformig rörelse

- att beräkna hur stor kraft krävs för att lyfta ett föremål
- att göra enkla beräkningar på relativ fart 
- att göra enkla beräkningar på medelfart

Laborativa delen: - utföra laborationer naturvetenskapligt med en kort planering, hypotes, resultat samt analys

Tidsram

Ca 5 veckor

Bedömning

Se kommunövergripande matrisen för fysik.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: