Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension av filmen Ondskan vt 2020

Skapad 2020-02-24 13:00 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska skriva en recension av filmen Ondskan.

Innehåll

Recensionen är en personlig presentation av ett verk som du har läst, sett eller hört. Syftet med den är att ge en bild av verkets innehåll och huvudtema men framför allt att ge ett omdöme om verket. Gemensamt för alla recensioner är att de är ett slags argumenterande texter. Det recensionen argumenterar för, dess tes, är alltså ett omdöme om det verk som recenseras. Detta omdöme ska ha stöd av flera argument och alla dessa argument ska utgå från personliga upplevelser.


En recension läser vi när vi vill få reda på vad andra tycker och tänker om till exempel en film, bok eller konsert. En recension är ganska lätt att känna igen. Den består dels av en presentation av verkets innehåll, dels av ett personligt omdöme. I recensionen varvas fakta med åsikter. Om det är en bok eller film som recenseras inleds texten ofta med en sammanfattning av handlingen. Därefter tycker skribenten till om boken/filmen på olika sätt till exempel genom att föra fram tankar om karaktärerna, miljön, budskapet och språket.


När du skriver din recension skall du ska skriva en sammanhängande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Skriva recension av Ondskan

Förbättra
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll - allmänt
Innehållet passar i huvudsak i en recension. Din åsikt om filmen framgår i huvudsak. Du har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett i huvudsak fungerande sätt, samt gör enkla beskrivningar av personer eller miljö. Du fördjupar din analys av filmen genom att ta upp någon relevant aspekt av filmens handling, personer, miljö, tid eller språk på ett enkelt sätt.
Innehållet passar relativt väl i en recension. Din åsikt om filmen framgår relativt väl. Du har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett fungerande sätt, samt gör utvecklade beskrivningar av personer eller miljö. Du fördjupar din analys av filmen genom att ta upp någon relevant aspekt av filmens handling, personer, miljö, tid eller språk på ett utvecklat sätt.
Innehållet passar väl i en recension. Din åsikt om filmen framgår väl. Du har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett väl fungerande sätt, samt gör välutvecklade beskrivningar av personer eller miljö. Du fördjupar din analys av filmen genom att ta upp någon relevant aspekt av filmens handling, personer, miljö, tid eller språk på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Innehåll - budskap
Du kan tolka ett tydligt framträdande budskap och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om det.
Du kan tolka tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna, och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om det.
Du kan tolka budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolt i verket och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om det.
Innehåll - omdöme
Du ger ett personligt omdöme om filmen, gör en enkel motivering och har med något exempel ur filmen.
Du ger ett personligt omdöme om filmen, gör utvecklade motiveringar och har med exempel ur verket.
Du ger ett personligt omdöme om verket, gör välutvecklade och nyanserade motiveringar och har med exempel ur verket..
Struktur
Recensionen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande. Du använder t.ex. sambandsorden och, men, när. Det råder viss balans mellan referat och analys av filmen.
Recensionen är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad. Du använder mer varierade sambandsord som t.ex. eftersom, därför att. Det råder relativt god balans mellan referat och analys av filmen.
Recensionen är sammanhängande har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad. Det råder god balans mellan referat och analys av filmen.
Språk, stil och skrivregler
Språket passar i huvudsak i en recension. Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Den språkliga stilen passar relativt väl i en recension. Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språket är stilistiskt säkert och passar väl i en recension. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. en recension efterfrågad av din lärare.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. en recension efterfrågad av din lärare.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. en recension efterfrågad av din lärare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: