Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Murder Case

Skapad 2020-02-24 13:16 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
During a couple of week we will work with crimes, crime scenes and deductions.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att tränas:

Din förmåga att "förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter" tränar du genom att titta, lyssna och läsa uppmärksamt

under lektionerna. Du visar hur mycket du har förstått genom dina skriftliga och muntliga svar, samt i vilken utsträckning du kan delta i

diskussioner utifrån det vi har läst eller talat om.

 

Din förmåga att "formulera dig och kommunicera i tal och skrift" tränar du genom de diskussioner vi kommer ha och genom de texter du skriver. Genom att våga prata och testa att använda de nya orden du lär dig, visar du din muntliga förmåga och genom hur du kan uttrycka dig (både gällande ordval och grammatiskt) visar du din skriftliga förmåga.

Din förmåga att "anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang" tränar du både i presskonferensen och i skrivuppgiften.

 


Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Week 9

Thursday: Introduction. Show an example of an investigation. Decide how to present. Create a wordlist. http://www.forensicsciencesimplified.org/csi/how.html

https://www.youtube.com/watch?v=cf3ZHWeeoo0

Friday: Create a mind map over your crime and your victim.

Week 10

Thursday: Continue to write about your victim. Read another person´s text and give feedback.

Friday: Describe the crime scene. Make a drawing in a bird´s perspective and place the proof found at the crime scene as well as the victim.

Week 11

Thursday: Look at your friend´s drawing and read the description of the crime scene and give feedback. Create a dialogue where you, the cop, interrogate a witness. Remember that the witness doesn´t necessary must have been at the scene of the murder, at that time, but they might have been in the neighbourhood and heard something or have some background information about enemies of the victim.

Friday: Listen to your friend´s dialogue and give feedback. Start writing a short summary of the three main suspects. Who are they and why are they suspected? Do they have alibi?

Week 12

Thursday: Go back to your first texts and read everything from the beginning. Sum up what you know have happened and how it happened. Don´t forget to write about the motive of the crime.

Friday: Continue to write on your murder case. Read your friend´s text and give feedback.

Week 13

Prao

Week 14

Thursday: Prepare for your press conference/presentation.

Friday: Presentations/press conference.

Week 15

Easter

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas:

1 Hörförståelsen

2 Ditt deltagande i klassrumsdiskussionerna.

3 Dina texter om ditt brott.

4 Presskonferensen.

 

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
The Murder Case

Kunskapskrav
E
C
A
1a Förstå engelskt tal
Flöde i interaktion och produktion.
 • En
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår det övergripande genom att vara delaktig i diskussioner i klass och grupp.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att förstå det outtalade (lyssna mellan raderna).
Du förstår precis det som sägs och du kan urskilja under-meningar och förstå det outtalade.
5a Formulera sig och kommunicera i tal
Språkets omfång och bredd samt precision.
 • En
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har muntligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar och du kan för det mesta göra dig förstådd i korta sekvenser.
Du har ett större ordförråd, kan några fasta uttryck och vet hur du skall bygga meningar på olika sätt för att beskriva enkla vardagliga situationer. Du har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du har ett tydligt uttal även om du ibland kan behöva upprepa dig.
Du har ett större ordförråd kan fler fasta uttryck och kan olika sätt att bygga meningar för att beskriva vardagliga situationer eller förklara en idé eller ett problem. Din muntliga engelska innehåller få fel, du försöker ha en nyanserad intonation och ett korrekt uttal. Något felaktigt uttal kan förekomma.
5b Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
 • En
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
6 Anpassa språket för olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
 • En
Eleven formulerar sig även med olika grad av flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du deltar i samtal om vardagliga situationer med korta inlägg. Du följer till viss del textgenren men kan inte fullt ut variera ditt sätt att skriva. Din text/tal innehåller fel som förstör tydligheten.
Din text har ett sådant flyt att läsaren kan läsa den utan att behöva stanna upp för många gånger eller behöver hoppa tillbaka för att det blir oklart. I din muntliga engelska kan du göra dig förstådd och samspela med inlägg i samtal om vardagliga situationer. Du pausar ibland för att planera vad du skall säga och omformulerar dig. Du följer instruktionen för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss utsträckning ditt sätt att skriva/tala till syftet.
Läsaren av din text kan obehindrat läsa och hänga med. I din muntliga engelska kan du starta, hålla igång och avsluta ett enkelt samtal om ämnen som du känner till. Du följer instruktionerna för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss i utsträckning ditt sätt att skriva/tala till syftet.
7 Förtydliga och bearbeta egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
Du kan vid uppmaning korrigera ditt språk både muntligt och skriftligt ex. fortsätta rätta en text enligt lärarens anvisning.
Du kan i större utsträckning se dina egna misstag och rätta dem, både muntligt och skriftligt.
Du kan i större utsträckning se dina egna misstag och rätta dem, både muntligt och skriftligt.
9 Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Språkliga strategier
 • En
Dessutom kan eleven välja och använda sig av strategier som i olika grad löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan i ett samtal i viss mån ge stöd till en talare, genom turtagning ta upp nya idéer i samtalet och omformulera dig när du upptäcker att orden fattas. De strategier du väljer fungerar oftast och de hjälper delvis till att lösa de problem som gör att samtalet inte fungerar bra.
De strategier du väljer fungerar bra och bidrar till att samtalet eller diskussionen inte stannar upp.
De strategier du använder gör att samtalet eller diskussionen breddas och/eller blir bättre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: