Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 20 En, Läsa, tala och skriva - MS

Skapad 2020-02-24 13:29 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Under terminen har du läst en bok och du ska presentera den i en grupp
Grundskola 9 Engelska
Presentera en bok för kamraterna i din grupp och gör en skriftlig bokrecension.

Innehåll

Vt 20 En 9C, MS Tala & Skriva - Berätta om bok du har läst

Mål för elev

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Innehåll

Lyssna och läsa – reception
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Genomförande

 • Du ska redovisa din bok tillsammans med en eller två kamrater i klassen.
 • Du läser boken på din fritid samt på lektioner.

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i tal och skrift. Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

Kursplanemål

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Matriser

En
EN - Tala och skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
tala
Du kan välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer muntligt uttrycka dig:
Tala Exempel: I am going to talk about the book "Catching fire". It is written of Suzanne Collins. Du visar att du kan stora delar av ditt presentation, dvs du läser inte innantill från ditt manus. Det går att förstå huvudsaken av vad det är du vill säga, trots eventuella grammatiska misstag, ordval och uttal. enkelt och begripligt
Exempel: I am going to talk about the book "Catching fire", which is written of... by Suzanne Collins. Ditt ordval är varierat och du visar upp flyt. Det är lätt att förstå vad du säger. Du gör inte många misstag vad det gäller ordval och grammatik och du klarar av att omformulera majoriteten av de misstag du gör. tydligt och med visst flyt
Exempel: I am going to talk about the book "Catching fire", which is a sequel to the bestseller "Hunger games" that was written by Suzanne Collins. Ditt ordval är varierat och du visar upp utmärkt flyt och uttal i din presentation så att det blir lätt att förstå. Du gör få misstag vad det gäller ordval och grammatik och klarar omformulera dig och rätta till de misstag du gör. tydligt och med flyt
skriva
Du kan välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer skriftligt uttrycka dig:
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du har svårt att komma till konkreta svar på frågeställningarna samtidigt som en del innehåll kan vara svårt att förstå på grund av grammatiska brister i texten. enkelt och begripligt
Du formulerar dig relativt utvecklat, begripligt och sammanhängande. Du svarar väl på frågeställningarna med få grammatiska brister i texten. tydligt och med visst flyt
Du väljer rätt ord i rätt sammanhang. Texten har en god struktur utifrån frågeställningarna. Du visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd. Du kan utveckla och fördjupa innehållet och har näst intill inga grammatiska brister i texten. tydligt och med flyt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: