Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk. 4 VT 2020

Skapad 2020-02-24 13:31 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi pratar om att vikingarna var vilda och grymma, men var det så? Hur var det egentligen att leva i vårt "land" för 1000 år sedan? Hur kan vi veta något om det? Under det här arbetsområdet ska du få utveckla dina kunskaper om vikingatiden. Och lära dig om hur vikingatiden skiljer sig från hur det är att leva idag.

Innehåll

Förväntat resultat

 

 När vi är klara med arbetsområdet förväntas du kunna:

 

 • berätta om grundläggande kunskaper om vikingatiden.
 • beskriva hur vikingatidens människor levde. 
 • förklara samband mellan vikingaresor, skatter och runstenar och hur vikingarnas resor påverkade omvärlden.
 • beskriva likheter och skillnader mellan vikingatiden och nutiden.
 • använda dig av några historiska ord och begrepp.

 Undervisning

 

Vi kommer att arbeta med att försöka förstå den här tidsperioden, vad som hände, hur de levde, varför de gjorde som de gjorde. Vi kommer att jämföra med andra tidsperioder och nutid samt se hur vi kan hitta spår från vikingatiden i dagens samhälle på olika sätt. Vi ska lära oss vad vissa händelser, förändringar inneburit för den fortsatta historien i vårt samhälle.

 • Vi tittar på olika pedagogiska filmer som finns på SLI.
 • Vi använder textboken "Puls" historia sid. 16-43 och Upptäck Historia s.20-50
 • Vi jobbar med arbetsblad och gör ett litet grupparbete.
 • Vi diskuterar och samtalar om de texter vi läst och de filmer vi sett.
 • Vi tillverkar egna runstenar, vikingaskepp och vikingamänniskor.

Examinationsuppgifter

 • Din grupps affisch om ert område.
 • Dina arbetsblad och texter om vikingatiden.

 

Bedömning

Bedömningen baseras på:

 • Hur du deltar i resonemang kring vikingatiden och jämför med idag.
 • Hur din kunskap om vikingatiden visar sig när du arbetar med gruppuppgiften och dina arbetsblad.

 

 

bofast/nomad

träl

viking

jordbruk

hövding

vikingatåg

offra/blot

plundring

köpmän

runor

asagudar

kristen

härska

marknadsplats

husmor

husbonde

missionärer

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: