Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik-Former

Skapad 2020-02-24 13:31 i Ängsdals förskolor, Bunkeflostrand, Klagshamn, Limhamn Ängsdals skolor AB
Former
Förskola
Vi lär oss olika former.

Innehåll

Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot?)

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

Utveckla förståelse för former, att saker kan se olika ut och benämns med namn. 

 

 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, har kan ni skriva hur ni ska göra vid olika tillfällen, uppgifter)

Vi visar bilder på de olika formerna och för att barnen ska lära sig namnen på dessa

Vi letar former i naturen och inomhus. 

Barnen ritar former och gör tavlor av de olika formerna

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • samtal i vardagen

 • samlingar med reflektioner i mindre grupper

 • synliggöra i miljöerna att arbetet har skett

 • få med barnens reflektioner i Unikum

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 För barnen på både individnivå och i grupp

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 Samtliga pedagoger 

 

Vad är målet med undervisningen? (Mål/delmål som är mätbara)

Att barnen ska känna igen triangel, cirkel, kvadrat och rektangel. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: