Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-barnkonventionen samverkan 1-3

Skapad 2020-02-24 13:51 i Resursskolan Sjöbo
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om barnkonventionen.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

 Målet är uppfyllt när du:

-kan medverka i att beskriva någon rättighet som barn har.

-kan medverka i samtal om normer och regler som är nära dig.

 

 

Undervisning - arbetssätt

Med hjälp av filmer, bilder, sagor och diskussioner kommer vi att arbeta med barnkonventionens olika artiklar. 

 

 

 

Elevinflytande

Med hjälp av dina frågor och funderingar formar vi lektionen.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån de konkretiserade målen löpande under arbetets gång.

Du kommer att få visa din förmåga genom samtal och frågelekar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  GrSär lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  GrSär lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  GrSär lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  GrSär lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  GrSär lgr11
 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
  GrSär lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: