Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EU OCH FN

Skapad 2020-02-24 13:52 i Hällaryds skola Karlshamn
Pedagogisk planering för arbetsområdet "Hemma i världen" i SO, åk 6, HT 2016
Grundskola 6 Samhällskunskap
Arbetsområdet syftar till att skapa förståelse för och kunskap om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Vi kommer att reflektera över de mänskliga rättigheterna både ur ett internationellt perspektiv och ett barnperspektiv. Detta gör vi genom att jämföra barns villkor i olika delar av världen. Sverige samarbetar med andra länder genom bland annat medlemskap i EU och FN. Vi bekantar vi oss en del med EU och gemensamma EU-regler och får kännedom om några av FN:s uppgifter.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Genom arbetet med Sverige och EU samt FN ska eleverna utveckla kunskap om:
-  mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

- hur EU fungerar och påverkar Sverige/Europa
- hur FN fungerar och påverkar Sverige/Världen

 

Så här ska vi arbeta


Vi arbetar i huvudsak  läroboken Puls Samhällskunskap samt fakta hämtad på nätet t ec SO-rummet. Vi pratar mycket kring det vi får fram. Eleverna arbetar med uppdrag att få fram mest relevanta faktan och elevrna sammanställer frågelekar typ Kahoot. Vi ser också på filmer som hör till arbetsområdet.

Bedömning

Eleven bedöms kontinuerligt under arbetet på lektionerna och genom de uppgifter/faktameningar eleverna skriver.

Arbetsområdet avslutas med en skriftlig uppgift där eleverna har möjlighet att visa sin förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter och FN samt EU             

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Bedömningsmatris samhällskunskap VT-12 åk.5g Bergagårdsskolan

Förmåga att:

 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Ny nivå
Demokrati i Europa
Vi har arbetat med vad EU är och vad ett EU-medlemskap kan innebära.
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
På väg.
Har kunskaper om vilka av de Nordiska länderna som är medlemmar i EU. Har insikter om några frågor som man arbetar med i EU och hur ett EU-medlemskap påverkar oss.
Har kunskaper om vilka av de Nordiska länderna som är medlemmar i EU. Har insikter om några frågor som man arbetar med i EU och hur ett EU-medlemskap påverkar oss. Kan föra ett enkelt resonemang om hur individer och grupper kan påverka beslut.

Förmåga att:

 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
Ny nivå
Begrepp
Vi har arbetat med begrepp som demokrati, diktatur, monarki, republik, union, valuta, avgifter, skatter regler, lagar osv.
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
På väg.
Kan med egna ord förklara dessa begrepps innebörd.
Kan med egna ord förklara dessa begrepps innebörd och föra ett enkelt resonemang utifrån begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: