Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - 3 revolutioner 8C

Skapad 2020-02-24 13:56 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 8 Historia
Till och med vecka 12 kommer vi att läsa om 3 historiska revolutioner under 1700- och 1800-talet. Amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov fredag 20 mars.

Innehåll

Hela arbetsområdet utgår från de tre kapitel som behandlar respektive revolution i historieavsnittet (gröna delen) i läroboken "SOL 4000 Horisont 8".

Sidhänvisningar:
Amerikanska revolutionen s. 194-205
Franska revolutionen s. 206-221
Industriella revolutionen s. 222-239

Det är på dessa sidor som det skriftliga provet vecka 12 kommer att vara.
Som hjälp till läsningen kommer vi under lektionerna att ha genomgångar som förklarar och fördjupar texten.
I slutet på varje delkapitel i boken finns "minns du-frågor". Dessa och instuderingsfrågorna på sidorna 204, 220 och 238 är lämpliga att använda för att plugga till provet.
Läsning och arbete med frågorna kommer i första hand att ske på lektionstid, men om man missar en lektion kan det vara en bra idé att låna hem en bok och läsa ikapp.

Har du fler frågor om detta arbetsområde, kontakta Josef via mail:. josef.mineur@edu.osthammar.se.

Lycka till med läsningen!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: