Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snokarna VT 2020

Skapad 2020-02-24 14:09 i Myggenäs förskola Tjörn
Förskola
Snokarna kallas den barngrupp som är med de barn som ska börja förskoleklass. Barnen från Skogsgläntan och Myggenäs förskola får under vårterminen träffas så de lär känna varandra och blir trygga tillsammans.

Innehåll

Snokarna VT 2020


Under vårterminen kommer de blivande förskoleklassbarnen från Myggenäs förskolas två ”hus” Skogsgläntan och Myggenäs förskola att träffa varandra.
Syftet med detta är att barnen ska få lära känna varandra och deras blivande lärare i förskoleklassen.

 

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.  (Lpfö:18)

Kopplingar till läroplanen

  • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
    Lpfö 18
  • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: