Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-02-24 14:47 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola F – 5 Religionskunskap Historia

Innehåll

Syfte med undervisningen

Att ge en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

Mål med undervisningen

Under temats/arbetets gång kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att/lära dig om: 

 • Läsa och förstå olika typer av texter, t ex en faktatext.
 • Söka efter fakta med hjälp av din chromebook
 • Olika begrepp som förfäder, runor, forntiden, historisk källa, asatro, asar, träl
 • Vikingarnas upptäcktsresor, varför reste man och vart?
 • Livet på en vikingagård
 • Vikingarnas religion
 • Mötet med kristendomen
Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få:

 • Läsa olika typer av texter, både enskilt, i helklass och i mindre grupp.
 • Se på film 
 • Delta i genomgångar i helklass
 • Skriva fakta, måla och arbeta med din chromebook
 • Göra en egen sammanställning om området som avslutning
Bedömning

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa och förstå olika texter. Det gör vi genom de samtal vi för om texter och dess innehåll samt genom de texter du skriver själv utifrån det du läst.
 • hur du kan förklara de olika historiska begrepp du lärt dig under arbetet
 • din avslutande uppgift där du själv ska skriva om vikingarnas liv och där få med viktiga begrepp, orsaker till händelser samt visa en förståelse för tidsåldern och dess drag. 
 • Att beskriva samband och skillnader mellan tidsperioder till exempel mellan vikingatiden och bronsåldern.
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: