Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - tema "Helsingborg förr och nu" förskoleklass

Skapad 2020-02-24 16:12 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
I vårt tema om Helsingborg (förr och nu) kommer du få lära dig om hur det var i Helsingborg förr i tiden och hur det är nu. Du kommer få lära dig om välkända platser och byggnader i Helsingborg samt hur dessa förändrats under tid.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi ska genom detta temaarbete lära oss om...

 • Hur det var i Helsingborg förr i tiden och hur det är nu.
 • Välkända platser och byggnader i Helsingborg samt hur dessa förändrats under tid. 

Hur ska vi göra det?

Detta lär vi oss genom att...

 • Titta på filmer om hur Helsingborg (hur Helsingborg såg ut förr samt i nutid)
 • Titta på Powerpoint om Helsingborg förr och nu (bilder)
 • Göra tankekarta av elevernas förkunskaper
 • Ha genomgång av välkända platser och byggnader
 • Använda och jobba med olika material för att skapa
 • Skapa en egen utställning av Helsingborg och dess byggnader/platser med hjälp olika material
 • Göra besök till välkända platser och upptäcka staden 

Vi kommer inleda temat med tankekarta och film. Tillsammans diskuterar vi vad eleverna vet och kan om Helsingborg. Vi går igenom välkända platser och byggnader som finns i staden. Vi kommer använda och jobba med olika material för att skapa konstverk till vår egen utställning som vi kommer göra i slutet av temat.


Varför gör vi detta?

Detta gör vi för att...

 • Få utvecklade kunskaper om staden Helsingborg och det samhälle vi lever i.
 • Få kunskap om hur sin egen stad (Helsingborg) och samhället såg ut förr i tiden och kunna jämföra med nutid.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: