Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallon - Vatten

Skapad 2020-02-24 17:04 i Borrby förskola Simrishamn
Förskola
Vi vill ge barnen inblick i var vatten finns och uppleva några olika faser. Barnen kommer få använda sina sinnen i vårt gemensamma experimenterande och få höra/lära sig nya ord och begrepp som rör vatten.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att barnen ska få möjlighet att utveckla kunskaper och förståelse för några olika faser vatten kan ha. Vi funderar över var vatten finns och vad som finns i vattnet. Vi lyfter frågor och funderingar om vattnet, t ex kan regnet vara smutsigt? Kan man dricka det? Nya ord och begrepp.

Förskolans mål

• att få erfara några av vattnets olika faser.

• att få vara delaktig i samtal om det vi läser och pratar om.

• att göra barnen medvetna om hur vi kan påverka till ett hållbart förhållningssätt till vatten.

• att få möjlighet att ställa frågor och lära sig nya ord och begrepp.

• att lyssna på varandras funderingar i experimenterandet med vatten.

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärandet?

Vi läser sagan om Karin och skräpet i havet, samt andra böcker, pratar utifrån bilder, tittar på filmer samt lyssnar och diskuterar utifrån barnens erfarenheter. I arbetet med temat ger vi barnen möjlighet att utforska vatten på olika sätt, vi öser, häller, fryser, tinar, experimenterar både ute och inne.

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Att de ska få en förförståelse för vad vatten kan användas till, var det kan finnas samt vilka olika faser det kan ha samt lära sig nya ord och begrepp som rör vatten.

Vilka mätmetoder ska vi använda?

Vi använder oss av tankekarta.

Vi observerar och dokumenterar med IPad och skriftligt samt diskuterar och reflekterar kring det vi ser som sker i vår vardag på förskolan.

Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

Att barnen får kännedom om de olika faserna och få en förklarlig och förståelse om hur vi kan vara rädda om vattnet. Att barnen själva kan använda sig av nya ord och begrepp i sin vardag.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: