Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta - Vikt & volym

Skapad 2020-02-24 19:56 i Hammars skola Kristianstad
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att arbeta med vikt och volym samt hur man kan använda de fyra räknesätten som metoder.

Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • jämföra och uppskatta vanliga föremåls volym och vikt
 • samband mellan olika enheter för volym och vikt
 • välja lämpliga metoder och utföra beräkningar med miniräknare i vardagliga situationer med volym och vikt
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Följande begrepp möter du i det här kapitlet:

1 liter

1 deciliter

1 centiliter

1 kilogram

1 hektogram

1 gram

Kilo

Hekto

Deci

Centi

Mili

 

I slutet av kapitlet får eleverna en diagnos. Jag bedömer fortlöpande under dessa veckor och elevernas resultat kommer synas på

Unikum samt att de får återkoppling muntligt och skriftligt (bl.a. genom att jag samlar in deras räknehäften varje onsdag).

Underlag för bedömning är:

Elevernas reflektioner och analyser i grupp och egna prestationer i helklass.

Elevernas läxor, läxförhör och enskilda uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: