Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa.

Skapad 2020-02-24 21:59 i Berga grundsärskola Uppsala
Du kommer utforska några av människokroppens yttre delar, några av de inre organen och studera dess funktion. Samt hur hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Grundsärskola 1 – 3 Naturorienterande ämnen
Du kommer utforska några av människokroppens yttre delar, några av de inre organen och studera dess funktion. Samt hur hälsan påverkas av kost, motion och sömn.

Innehåll

Undervisning:

Du kommer att

 • med hjälp av film, bilder, böcker, läraren och dina klasskamrater finna lösningar på vad en kropp består av. 

 • konstruera en kroppsmodell lager, på lager. 

 • reflektera kring människokroppens delar/funktioner i grupp.

 • dokumentera faktatexter i din bok; Sagor, berättelser och faktatexter- med stöd av skrivprogrammet symwriter.

 • på olika sätt göra skisser/ritningar av människokroppen, rita och beskriva vad som händer i den.

 • reflektera och göra uppgifter kring vad kroppen behöver för att må bra.

 

Uppgifter

 • Konstruera en modell av människokroppen.

 • Skriva faktatext.

 • Göra en skiss/ritning av människokroppen.

 • Film, böcker, sång och dans.

 • Kroppens hälsa och välmående

 • Vad känner du till om människokroppen sedan tidigare?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-3
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
  NO  1-3
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.
  NO  1-3

Matriser

NO
Kunskapskrav NO åk 1-6, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Kroppsdelar & sinnen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Människans hälsa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån enstaka egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa bidrar eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven enkla resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven välutvecklade resonemang om hälsa och ohälsa.
Hämta information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: